Τοπικοί Σύλλογοι


Α.Ο Άργης Αγίας Άννας
(τοπική ποδοσφαιρική ομάδα Αγίας Άννας)

Α.Ο. Άρης Αγίας Άννας

Καταστήματα υλικών
(σπίτι - οικοδομή - κήπος κτλ.)


Άλλα επαγγέλματα εμπορίου
(παραγωγοί - διάφοροι πωλητές)