Επικοινωνία

  Για τα πακέτα  1  ή  2  καταχώριση μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα καταχώρισης.
  ή να στείλετε απευθείας τις σχετικές πληροφορίες στο email arparm@gmail.com
   
απαραίτητα στοιχεία καταχώρισης για το πακέτο απλής καταχώρισης
  • Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία επιχείρισης
  • Είδος επαγγέλματος
  • Τηλέφωνα
  • 1 Φωτογραφία της επιχείρισης (εάν υπάρχει)

Απαραίτητα στοιχειά καταχώρισης για το πακέτο Pro
  • ονοματεπώνυμο ή επωνυμία επιχείρισης
  • πλήρες στοιχεία και παρουσίαση δραστηριότητας
  • τηλέφωνα, website, email, (ότι είναι διαθέσιμο)
  • link από σελίδες κοινωνικής δικτύωσης πχ:(facebook, twiter, google+, ότι είναι διαθέσιμο )
  • φωτογραφικό υλικό έως 10 φωτογραφίες. (εάν υπάρχουν)
δείτε δείγμα καταχώρισης Pro: κλικ εδώ

καταχωρηθείτε άμεσα συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα καταχώρισης