Παροχές υπηρεσιών


Υπηρεσίες γραφείου
(λογιστές - ιατροί - φροντιστήρια κτλ.)Τεχνικές υπηρεσίες
(οικοδομή - σπίτι - κήπος)Άλλα επαγγέλματα υπηρεσιών
(αγροτικές εργασίες - παραγωγοί)