Μετακίνηση

Από Αθήνα
148 χλμ, 2 ώρες 10 λεπτά



Απο θεσσαλονίκη
319 χλμ, 4 ώρες 20 λεπτά
 ( μέσω πορθμειακής γραμμής Γλύφας - Αγιόκαμπου )



Απο Πάτρα
347 χλμ, 4 ώρες 30 λεπτά



Απο Ιωάννινα
359 χλμ, 5 ώρες 45 λεπτά
 ( μέσω πορθμειακής γραμμής Γλύφας - Αγιόκαμπου )