Καταστήματα


Εμπορικά Καταστήματα
(τροφίμων - είδη δώρων - κτλ.)


Καταστήματα υλικών
(σπίτι - οικοδομή - κήπος κτλ.)


Άλλα επαγγέλματα εμπορίου
(παραγωγοί - διάφοροι πωλητές)